O LABORATORIUM


Obecnie, zajmuje się badaniami właściwości optycznych i magneto-optycznych w różnych materiałach, ze szczególnym uwzględnieniem stałej Verdeta. Ukończyłem studia magisterskie z fizyki na UP oraz doktoranckie z inżynierii materiałowej na AGH. Odbyłem staż typu „post-doc” na WFAIS UJ. Od 2019 roku pracuję na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie założyłem i rozwijam swoje laboratorium. Prowadzę zajęcia dydaktyczne z informatyki i fizyki.

Koncentruje się na badaniach magneto-optycznych ciał stałych, w tym badań transparencji, stałej Verdeta, luminescencji głównie w ciałach stałych oraz centrów barwnych NV- w diamentach. Równolegle przeprowadzam badania nad warstwami ochronno-przewodzącymi na interkonektory do ogniw paliwowych, kontynuując tematykę pracy doktorskiej. Interesuje się, zastosowaniem szybkiej spektroskopii (np. odd phase random, harmonic inversion) w materiałach o stanach nieustalonych.

Współpracuje z jednostkami naukowymi: WIMIC AGH w Krakowie, WFAIS UJ w Krakowie, WFAiIS UMK w Toruniu. Kooperuje z przedsiębiorstwami Instytut Fotonowy sp.z o.o w Krakowie, Instytut Energetyki oddział Cerel w Boguchwale

Laboratorium powstało na początku 2019 roku, a obecnie jest dynamicznie wyposażane w nową aparaturę. Dotychczas posiada aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie równoczesnego pomiaru stalej Verdeta oraz transparencji/absorbcji w dowolnym materiale. Pomiar może być przeprowadzony w funkcji temperatury 250-350 K oraz długości fali od 250-1100 nm z rozdzielczością poniżej 1 nm. Możliwe są badania luminescencji wzbudzeniem światła laserowego 405 nm oraz 808 nm lub niekoherentnego z zakresu 200-1100 nm. Spektrometr fotoelektryczny firmy Instytut Fotonowy umożliwia badania prądowo-napięciowe (I-V, cykloamperometrie i inne) próbek oraz ich wydajności kwantowej pod wpływem padajacego światła z zakresu 200-1100 nm.

PROJEKTY NAUKOWE


Obecnie realizuję projekt naukowy pt. „Nowa klasa materiałów przeźroczystej ceramiki” o numerze 2016/23/D/ST8/00014. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Centrum Nauki.

Najistotniejszym celem projektu jest wytworzenie i kompleksowe zbadanie nowej klasy ceramiki transparentnej, odznaczającej się wysokimi właściwościami skrętności spolaryzowanego promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal UV-IR, ze szczególnym uwzględnieniem częstotliwości pasma widzialnego. W badaniach koncentruje się na tlenkach itru oraz magnezu oraz fluorku wapnia domieszkowanych wybranymi pierwiastkami ziem rzadkich

W ramach grantu SONATA NCN, zostały opublikowane nastęujące pozycje literaturowe (linki):

• Optical and structural properties of arc melted Ce or Pr – doped Y2O3 transparent ceramics, A. Kruk, Ceramic International, V. 43, 18, 2017, pp. 16909-16914
• Fabrication of MgO high transparent ceramics by arc plasma synthesis, A. Kruk, Optical Materials, V. 84, 2018, pp. 360-366
• Optical and magneto-optical properties of Nd0.1La0.1Y1.8O3 transparent ceramics, A.Kruk, T. Brylewski, M. Mrózek, Journal of Luminescence V.209, 2019, pp. 333–339
• Investigation on the physicochemical properties of La-doped Er0.05Y1.95O3 nanopowders, A.Kruk, J. Polnar, Journal of Thermal Analyses and Calorimetry, 2019
• On the possibility of using arc plasma melting technique in preparation of transparent yttria ceramics A. Kruk, B.R. Jany, K. Owczarczyk, D. Madej, Optica Applicata, V. XLIX, 2, 2019
• Magnetooptyczne właściwości polikrystalicznego tlenku itru / Magnetooptical properties of polycrystalline yttrium oxide, A.Kruk, Materiały Ceramiczne – Ceramic Materials, 70, 3, 2018, s. 221-232

DYDAKTYKA


Prowadzę zajęcia z następujących przedmiotów:
Podstawy programowania.
Algorytmy i struktura danych.

Oferta prac magisterskich i inzynierskich dotyczy badania zjawisk magneto-optycznych w ciele stałym lub warstw ochronno-przewodzących do ogniw paliwowych.

Na konsultacje zapraszam po wcześniejszym uzgodnieniu do pokoju 11 lub 16N.

APARATURA


Zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych badaniami optycznymi i fizykochemicznymi. Posiadam unikalną na skalę światową aparaturę badawczą. Staram się o dalszy rozwój zaplecza aparaturowego i technicznego laboratorium.

Posiadam na wyposażeniu następujące urządzenia badawcze:

+ Spektrometr do badania efektu Faradaya w zakresie widma 250-1100 nm z krokiem 1 nm oraz w funkcji temperatury, skonstruowany we współpracy z Instytutem Fotonowym.
+ Spektrofotometr do badania charakterystyk prądowo-napięciowych orad do badania wydajności kwantowej pod wpływem wpadającego światła w zakresie spektralnym 200-1100 nm z krokiem 1 nm oraz w funkcji temperatury – Instytut Fotonowy.
+ Lasery półprzewodnikowe 405 nm i 808 nm firmy Spectra-Laser,
+ Młyn obrotowy z 4 komorami do 1100 obr/min,
+ Multimetr cyfrowy Rigol DM3068,
+ Wzmacniacz sygnału wielokanałowy,
+ Wyposażenie do przeprowadzenia syntezy metodami klasycznymi i chemii mokrej,
+ Piec rurowy ze strefą grzejną o długosci 80 cm i fi 12 cm do temperatury 1473K

Kontakt